درخواست برگزاری نمایش

در کنار شما هستیم برای برگزاری نمایش ها و تیاتر های شما

تیم تیکس آف خوشحال میشود که در نمایش ها و تیاتر های شما در کنارتان باشد و در این روند شما را همراهی کند یکی از شعار های اصلی تیم ما این است که بتوانیم در کنار دیگر دوستان به رشد خود ادامه دهیم و بتوانیم سطح تیاتر ها و نمایش های شهر را با کمک شما دوستان عزیز ارتقا دهیم

عملکرد ما بدین صورت است که شما اطلاعات خود و نمایشی که قصد برگزاری آن را دارید برای ما ارسال میکنید و ما آن را مورد بررسی قرار میدهیم سپس از طریق ایمیل با شما در ارتباط هستیم و نتیجه بررسی را به شما گزارش میکنیم در صورت تایید اطلاعات نمایش از شما دریافت و در سایت قرار میگیرد